Dva (2) puta tijekom kalendarske godine iz svogdomaćinstva na zahtjev, odnosno po pozivu, ostvarujesvaki vlasnik nekretnine tj. korisnik javne usluge koji je određen Odlukom o gospodarenju komunalnim otpadom Grada Crikvenice te redovito plaća ovu uslugu. Najveća zapremina krupnog (glomaznog) komunalnog otpada koju korisnik po jednom prijevozu može predati davatelju javne usluge iznosi 2m3.


Postupak kod prijave i predaje krupnog (glomaznog) otpada

Molimo da se pridržavate navedenih uputa kako bi se izbjegle reklamacije i nesporazumi. Hvala!

Nakon utvrđivanja potrebe za odvozom glomaznog otpada, vlasnik/korisnik građevine treba učiniti sljedeće:

1. Kontaktirati tvrtku EKO–MURVICA d.o.o. na broj 051/781-177 ili putem adrese elektronske pošte krupniotpad@ekomurvica.hr

2. Izreći/dostaviti potrebne podatke:
• Točna adresa (lokacija) s koje se odvozi glomazni otpad
• Ime i prezime vlasnika građevine na toj lokaciji • Šifra korisnika (nalazi se na računu)
• Kontakt broj telefona na koji će EKO–MURVICA d.o.o. uzvratno najaviti točan datum preuzimanja glomaznog otpada
• Vrsta i količina glomaznog otpada

3. Prisustvovati prilikom predaje/preuzimanja glomaznog otpada te tom prilikom djelatniku tvrtke EKO–MURVICA d.o.o. predati ispunjen i potpisan Kupon.

Napominjemo da se glomaznim otpadom iz kućanstva ne smatra građevinski otpad (beton, opeka, crijep, pločice, keramika, građevinski materijali od azbesta i gipsa, šuta), opasni otpad, elektronički i elektronski otpad, otpadne gume, otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori. Navedene vrste otpada prikupljaju se i zbrinjavaju putem ovlaštenih sakupljača/koncesionara.


Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati svim korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge. Ovu uslugu na zahtjev korisnika usluge dužan je obavljati davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji na području jedinice lokalne samouprave obavlja tu uslugu. Za područje Grada Crikvenice to je tvrtka EKO–MURVICA d.o.o., Trg Stjepana Radića 1/II, Crikvenica. Tijekom kalendarske godine, svaki vlasnik građevine, tj. korisnik javne usluge koji je određen Odlukom o gospodarenju komunalnim otpadom Grada Crikvenice te redovito plaća ovu uslugu, ostvaruje pravo na dva (2) prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada iz svog domaćinstva na zahtjev odnosno po pozivu i to bez plaćanja dodatne naknade. Najveća zapremina krupnog (glomaznog) komunalnog otpada koju korisnik po jednom prijevozu može predati davatelju javne usluge iznosi 2m3. Potreba prijevoza tj. odvoza krupnog (glomaznog) otpada iz domaćinstva prijavljuje se na broj telefona 051/ 781-177 ili putem elektroničke pošte na adresu krupniotpad@ekomurvica.hr pri čemu korisnik javne usluge treba izreći ili dostaviti sve potrebne podatke za daljnji tijek pružanja usluge. Podaci su navedeni na poleđini kupona. O točnom terminu odvoza korisnik će biti obaviješten naknadno, telefonom, nakon provjere točnosti izrečenih podataka, provjere urednosti plaćanja računa te nakon izrade plana sakupljanja. Stoga korisnike molimo za suradnju, razumijevanje i dostupnost. Korisnik je dužan krupni (glomazni) otpad koji predaje odložiti na mjestu dostupnom vozilu za odvoz otpada. Prilikom predaje/preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada iz domaćinstva, potrebno je ispuniti priloženi kupon te ga osobno predati djelatnicima tvrtke EKO–MURVICA d.o.o. Sve detaljnije informacije vezane uz ovu uslugu mogu se zatražiti na broj telefona 051/781-177 svakim radnim danom od 7 do 14 sati. Upozoravaju se korisnici da ne iznose krupni (glomazni) otpad na javnu površinu bez prethodnog dogovora s EKO–MURVICA d.o.o. jer su za nepropisno odlaganje istog na javnim površinama, sukladno zakonskoj regulativi i aktima jedinice lokalne samouprave, propisane novčane kazne.