Kontaktne informacije

EKO–MURVICA d.o.o.
lokacija garaža, Vinodolska 22b, Crikvenica
za sve informacije vezane uz odvoz komunalnog otpada i zbrinjavanje ostalog otpada možete nazvati
0800-2999 - besplatni telefon, 051/781-177
Informacije možete potražiti i na www.ekomurvica.hr


METIS d.d.
lokacija garaža, Vinodolska 22b, Crikvenica
svakim radnim danom od 8 do 14 sati
otkupna stanica za metalni otpad
ovlašteni sakupljač za baterije i akumulatore, otpadne gume, otpadna ulja, otpadna vozila, električni otpad (veliki kućanski aparati) i građevinski otpad koji sadrži azbest
0800 0051 - besplatni telefon, 051/784-994


FRIGOMATIC
ovlašteni sakupljač za električni i elektronski otpad
besplatno preuzimaju otpad na adresi posjednika otpada uz uvjet da je ukupna količina minimalno 30 kg
0800 444 110


ADRIAS d.o.o.
preuzima građevinski otpad s područja Grada Crikvenice
051/505-784


KOMUNALNO REDARSTVO GRADA CRIKVENICE
za sve prijave neodgovornog postupanja s otpadom
0800 0456

Pošaljite nam poruku

Pošaljite upit našem komunalnom društvu Eko-Murvica d. o. o. Odgovor ćete dobiti u zakonskom roku.

  Vaše ime *
  E-mail adresa *
  Naslov poruke
  Telefon za kontakt *
  Poruka *

  Polja označena sa * su obvezna

  Ostale informacije

  Grad Crikvenica, nositelj projekta
  Ulica kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica

  Tel: +385 (0)51 455 400
  Fax: +385 (0)51 242 009
  E-mail:info@crikvenica.hr

  Informacije možete potražiti i na www.crikvenica.hr