Pozivamo Vas na četvrtu ekološku akciju čišćenja podmorja koje će se održati u subotu, 10.6. 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Jadranovu, mjesto okupljanja – plaža Grabrova. Pozivamo sve zainteresirane da se priključe akciji kao volonteri te se prijave putem e-maila na pernat.ivana@gmail.com. Volonteri će pomagati pri izvlačenju morskog otpada na brodicama ili pri sortiranju i mjerenju otpada kada se izvuče na kopno.
U sklopu akcije svim sudionicima će se podijeliti rukavice i vreće za otpad. Po završetku prikupljanja organizirat će se druženje uz objed.

Ekološke akcije provodi Društvo sportske rekreacije Jadranovo u sklopu projekta „More bez otpada“, a sufinanciran je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te u partnerstvu s Gradom Crikvenica i ŠRD-om „Tunera“.

Projektom u tri faze i organizacijom četiri ekološke akcije će se očistiti približno 8000m2 podmorja u Jadranovu. Očišćeni otpad će se izvaditi, mjeriti, sortirati te odložiti na ekološki prihvatljiv način. U prve tri akcije koje su se održale u ožujku i travnju izvađeno je ukupno 264,35 kg otpada.
Cilj projekta je ukloniti i propisno zbrinuti otpad s morskog dna u Jadranovu te podignuti svijest građana i gostiju Grada Crikvenice o problemu zagađenja mora, potrebi za zaštitom okoliša i podmorja te odgovornom odlaganju otpada.
Izvađeni otpad izmjerio se nakon dva pripremna početna urona u zimskom periodu, trećeg urona u proljetnom te će se izmjeriti i u ljetnom kako bi se stekao uvid u količinu i vrstu prikupljenog otpada tijekom svake pojedinačne faze.

Otpad će uz pomoć prijavljenih volontera biti sortiran sukladno Zakonu i Strategiji gospodarenja otpadom. Akcije će provoditi minimalno šest ronioca uz pomoć šest ribara na brodicama i šest volontera u sklopu svake akcije. Sve detalje akcije možete pratiti i putem službene Facebook stranice: Ronilačko društvo Jadranovo.