U povodu Dana planeta Zemlje na području grada Crikvenice održana je radna akcija čišćenja okoliša. U Crikvenici su obuhvaćene šetnica uz Dubračinu, izletište i roštiljalište u Kotorskoj ulici, Ljubavna cestica te radovi na čišćenju ušća Dubračine.

U Selcu se čistilo na lokacijama Jesenova i Povilac, a u Dramlju područje uvale Pazdehova.

U Jadranovu se obuhvatilo zapadni ulaz u Jadranovo i to uređenje kružnog toka, zeleni trokut kod groblja i uredilo se zelene površine kod raskršća u Havišću.

Radnu akciju organizirao je Grad Crikvenica u suradnji s TZG Grada Crikvenice, uz odaziv članova udruga BK Sv. Jelena Dramalj, ŠRD Lovrata, ŠRD Tunera, PŠRD Arbun, ŠRK Oslić, Klub podvodnih aktivnosti Crikvenica, Udruga umirovljenika „Sunce“ i Mjesnih odbora MO Jadranovo, MO Centar Crikvenica i MO Istok.

Veliko hvala vrijednim sudionicima ove akcije koji su pomogli Crikvenicu, Dramalj, Selce i Jadranovo učiniti čišćima i ljepšima!