Grad Crikvenica započeo je 2018. godine provedbu eko-projekta pod nazivom “Otpad uredi, kune uštedi’’. Cilj projekta bio je educirati građane o načinima pravilnog zbrinjavanja otpada te ih informirati o sustavu njegovog odvajanja i recikliranja.  Projekt traje do kraja 2019. godine, a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda Europske unije.

U sklopu projekta osmišljen je niz aktivnosti za građane. Najviše sadržaja bilo je namijenjeno djeci kako bi se odmalena stvorile navike pravilnog zbrinjavanja otpada. Budući da sam strastvena ekologinja, rado sam prihvatila ponudu da napišem knjigu o kreativnom recikliranju u sklopu projekta “Otpad uredi, kune uštedi”.

Ova publikacija zamišljena je kao vodič koji sadrži ideje o mogućnosti ponovnog korištenja “otpadnih materijala” u svakodnevnom životu i radu. Naglasak je stavljen na edukaciju i poticanje šire populacije da općeprisutan mentalitet konzumerizma zamijeni sviješću o potrebi i dobrobiti recikliranja. Vodič se sastoji od niza ideja o tome što sve možemo, uz malo truda i kreativnosti, pretvoriti u uporabne i estetske predmete koristeći otpadne materijale iz domaćinstva. Dobrobiti su višestruke – od uštede novca, preko smanjivanja otpada, do osvješćivanja da Zemlja ima ograničene resurse koje treba čuvati za buduće generacije.
Vodič je posebno poučan za roditelje i prosvjetne djelatnike koji, kroz realizaciju ovih aktivnosti, najviše mogu utjecati na ekološku edukaciju i odgoj za održivi razvoj generacija koje tek dolaze.

Preuzimanje: PDF - Vodic kroz kreativno recikliranje

Preuzimanje: Prezentacija Dubravke Kanjski na promociji knjige O Vodiču za kreativno recikliranje