Dragi sugrađani, zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Javnu tribinu pod nazivom “Kompostiranje”, u organizaciji Grada Crikvenice i Udruge Žmergo prosinca 2019.  u 11:30 sati  u Gradskoj vijećnici Grada Crikvenice (“Stara škola”),  Vinodolska 1.

Uvodničarke Cvijeta Biščević, permakulturna dizajnerica i edukatorica s diplomom arhitekture i urbanizma i Ivana Hegedüs Crnčić, profesorica u OŠ Zvonka Cara iz Crikvenice, kroz prezentacije građanima će približiti teme kućnog kompostiranja i prirodnog ciklusa kompostiranja u prirodi.

Više od trećine ukupnog otpada koji nastaje u kućanstvu čini organski ili biootpad. On se kućnim kompostiranjem može lako i jednostavno ponovno iskoristiti i to kao vrlo vrijedna sirovina za prihranu biljaka. Uz navedeno, kompostiranje ujedno predstavlja i jedan od jednostavnih načina na koji svaki pojedinac može doprinijeti zaštiti okoliša i održivom razvoju. Kompostiranje kao prirodni proces kruženja tvari u prirodi i način na koji se priroda brine sama o sebi, ne ostavljajući iza sebe nikakav otpad, za razliku od čovjeka koji je jedino biće na planeti koje otpad proizvodi svakodnevno.

Sudionici Javne tribine dobiti će odgovore možemo li kompostirati samo u vrtu, zašto je kompostiranje važno, kako oponašati prirodne procese razgradnje te zbrinuti vlastiti biootpad i proizvesti kvalitetan kompost, što se smije, a što se ne smije bacati u komposter, možemo li biootpad prikupljati tako da se pritom ne razvijaju neugodni mirisi. Javna tribina ujedno će omogućiti raspravu i aktivan angažman u promišljanju unapređenju sustava zbrinjavanja biootpada na području Crikvenice.

Grad Crikvenica i Udruga Žmergo ovim putem pozivaju zainteresirane građane da se odazovu i sudjeluju na Javnoj tribini, te svojim idejama, prijedlozima i sugestijama, doprinesu boljem sustavu koji će omogućiti bolje funkcioniranje zajednice i pozitivan odnos prema prostoru koji nas okružuje.

Javna tribina se održava u sklopu projekta „Otpad uredi, kune uštedi“, financiranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Prezentacija: Kompostiranje na kućnom pragu