Smanjenje količine komunalnog otpada koji se odvozi na odlagališta i odvojeno odvajanje otpada više nisu usputne teme, već zakonska obveza i nužnost. Kako bismo održali naš grad čistim, zaštitili okoliš, ali i ispunili ciljeve iz Plana gospodarenja otpadom grada Crikvenice za razdoblje od 2018. do 2023. godine (Službene novine Grada Crikvenice br. 47/18), potreban je aktivan zajednički angažman javnog, privatnog i civilnog sektora. Društveno odgovorno poslovanje i poslovanje u skladu s principima održivog razvoja u današnje su vrijeme preduvjeti za postizanje i održavanje konkurentnosti na tržištu. Takvo poslovanje podrazumijeva pravilno zbrinjavanje otpada i aktivnosti zaštite okoliša.

Crikvenica je 2017. g. ušla među prva tri svjetska grada-prijatelja okoliša u natjecaju za dodjelu Istanbulske nagrade. Taj plasman potvrđuje da je Crikvenica prepoznata kao grad dobre prakse u zaštiti okoliša na svjetskoj razini, ali je i poticaj da u budućnosti budemo još bolji. Stoga vas pozivamo da nam se aktivno pridružite u nastojanjima da smanjimo količine proizvedenog otpada i u potpunosti iskoristimo sve mogućnosti koje nam pruža naš sustav odvojenog prikupljanja otpada. Izuzetno nam je važno da sve tvrtke i obrti na području našega grada povećaju količinu odvojeno prikupljenog otpada, osobito biootpada koji često bude odložen na neodgovarajući način.

Nadamo se da ćemo ovim informativno-edukativnim projektom razjasniti sve nedoumice u vezi odvojenog prikupljanja otpada, recikliranja, kompostiranja i ponovne uporabe predmeta, posebno u velikim poslovnim sustavima koji se ovom tematikom ne stižu detaljnije baviti.