Grad Crikvenica započeo edukativno-informativnu kampanju o dobroj praksi održivog gospodarenja otpadom. Projektom se želi educirati i informirati Crikveničane o sustavu zbrinjavanja otpada te koristima odvajanja otpada, recikliranja i kompostiranja.