U mjesecu prosincu u Dječjem vrtiću Radost održano je 10 edukativnih eko-radionica za djecu. Radionice su provedene u sklopu projekta „Otpad uredi, kune uštedi“, a u organizaciji Grada Crikvenice i Udruge Žmergo iz Opatije.

U područnom vrtiću Jadranovo provedene su dvije radionice recikliranja papira dok su se u područnim vrtićima Selce i Dramalj izrađivale i igrale igre od recikliranog materijala. U matičnom objektu u Crikvenici održano je ukupno pet radionica: u skupini Prijatelji održana je radionica Igre od recikliranog materijala, u skupinama Tići, Smješkići i Smokvice održane su radionice izrade vijača i podmetača od plastičnih vrećica dok su u skupinama Slatkići i Loptice održane radionice recikliranja plastičnih vrećica. Sve provedene aktivnosti pobudile su veliki interes djece te potaknule raspravu na temu recikliranja:

Što je recikliranje?
Vita T.: Stare stvari pretvaramo u nove.
Lana: Kada radiš nove stvari od smeća.
Matija: Kada radiš novi papir.

Što se sve može reciklirati?
Lana: Plastične boce.
Loris: Staklo i limenke.
Gabriel: Papir.
Sara: Smeće. Kada se pokvari onda napraviš novo.
David: Limenke, ali ne znam kako.
Matija: Novine.
Lucija: Možda da od limenke radimo čaše.
Vita T.: Operemo je, obojamo i onda iz nje pijemo.
Vita P.: Stare novine. Od njih možemo napraviti zvjezdice, ribe.
Mia P.: Možemo reciklirati jabuke.

Što dobijemo?
Vita T.: Kompost. To je nešto kad smeće bacaš u nešto pa izrastu biljke.
(djeca iz skupina Račići i Ribice, PO Jadranovo)