U sklopu projekta „Otpad uredi, kune uštedi“ koji provodi Grad Crikvenica, Udruga Žmergo zadužena je za organizaciju i provedbu ekoloških radionica za djecu i učenike odgojno-obrazovnih ustanova na području Grada Crikvenice.

Udruga Žmergo iz Opatije preko 20 godina radi na osvještavanju i promoviranju važnosti održivih životnih stilova kroz razne edukativne, informativne, volonterske i zabavne aktivnosti, akcije, radionice za djecu, mlade i ostale građane kroz vlastite edukativne programe koji su odobreni od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.

U ekološkim radionicama i igrama koristi se razni kućanski i kuhinjski otpad kako bi se sudionike potaknulo na razmišljanje o količini i načinima stvaranja otpada, ponudilo kreativne ideje i motiviralo za ponovnu uporabu ambalažnog otpada s ciljem smanjivanja stvaranja suvišnog otpada u kućanstvu i usvajanje održivih životnih stilova te svakodnevnih navika.

Ukupno 18 radionica održat će se tijekom prosinca 2018. godine u svim ustanovama Dječjeg vrtića „Radost“ te matičnim i područnim osnovnim školama Vladimira Nazora i Zvonka Cara za preko 350 djece, njihovih odgajatelja i učitelja.

Odabrane teme i ciljevi radionica

Pravilno odvajanje kućnog otpada
Kroz timski rad u grupama, interaktivni kviz te igranjem eko školice, djeca i učenici na vrlo praktičan i dinamičan način uče razlikovati i pravilno odvajati najčešće kategorije otpada u kućanstvu. Ujedno, podiže se svijest o štetnosti suvišne ambalaže, razvija pozitivan stav i odnos prema otpadu kao vrijednom resursu motivira na usvajanje navika koje stvaraju što manje otpada.

Recikliranje papira
U radionici recikliranja papira pretvaramo učionicu u tvornicu recikliranja papira i učimo kako od postojećeg izraditi novi papir bez ijednog posječenog stabla. Kroz priču o klasičnoj proizvodnji papira i njegovim posljedicama, tijekom radionice pristupa se praktičnom dijelu kroz koji djeca usvajaju vještinu recikliranja novinskog papira, ujedno osvještavajući važnost očuvanja važnih prirodnih resursa – šuma, voda, električne energije.

Igre od otpadnog materijala
Cilj radionice, odnosno igraonice igara izrađenih koristeći različiti otpad, je kroz zabavu i igru kod sudionika razbiti predrasude o otpadu kao nekorisnom smeću te ih osvijestiti o mogućnostima njegove ponovne upotrebe u svakodnevnom životu. Navedenim se doprinosi osvještavanju i osnaživanju djece o važnosti smanjivanja stvaranja otpada koje završava na reciklažnim dvorištima, divljim deponijima ili u procesu recikliranja zbog čega se troše i/ili zagađuju prirodni resursi. Također, kroz pojedine igre djecu se uči i pravilnom odvajanju otpada te motivira na kreativno promišljanje i ponovno upotrebu otpada u svakodnevnom životu.

Ponovna upotreba plastičnog otpada – izrada vijače od plastičnih vrećica
Kroz radionicu izrade vijače od plastičnih vrećica, djeca uče jednostavan i zanimljiv način iskorištavanja već korištenih plastičnih vrećica za izradu novog praktičnog predmeta nove namjene i to za zabavu i rekreaciju. Ujedno, saznaju koliko i na koji način plastične vrećice zagađuju naš okoliš, koje su moguće alternative štetnim plastičnim vrećicama te kako i sami mogu pomoći okolišu jednostavnom promjenom vlastitih navika.