Zadnje novosti Više vijesti

Ukrasi od recikliranog materijala 10/10

Božićni advent – izrada ukrasa od recikliranog materijala 9/10

Krupni otpad – legalno zbrinjavanje 8/10

Krupni otpad – ilegalno zbrinjavanje 7/10

Video: Staklo – pravilno odvajanje (06/10)

Video: Staklo – nepravilno odvajanje (5/10)

Video: Kompostiranje u vrtu (04/10)

Video: Kompostiranje u kućanstvu (3/10)

Video: Odgovorno postupanje s kućnim otpadom (2/10)

Video: Neodgovorno postupanje s kućnim otpadom (1/10)

Video: Odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvu

Video: Javna tribina na temu „Kako do manjih računa za smeće?“

Eko činjenice…

Naš grad je dobar prema okolišu.
Stvaramo 350 kilograma otpada po stanovniku godišnje
Recikliramo dosta, ali možemo i trebamo još bolje!
Republika Hrvatska je među tri EU zemlje s najvišom stopom odlaganja otpada na odlagalištima.
Stvaramo manje otpada od hrvatskog prosjeka
Nastavljamo biti primjer dobre prakse.
Trebamo smanjiti količinu otpada na odlagalištima.
Sprječavanje nastanka, odvojeno prikupljanje, ponovna upotreba i kompostiranje samo su neke od metoda.
Osmislili smo kreativnu eko-kampanju te izradili promotivan plakat i letke.
Sve na jednom mjestu preuzmite u PDF formatu.

Pokrovitelji projekta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda EU.